Ceník služeb

Název úkonuDélka terapie min.Cena
 v Kč
Vyšetření pohybového aparátu Zahrnuje: úvodní kineziologické vyšetření, ošetření měkkých tkání, mobilizace, speciální fyzioterapeutické koncepty, návrh léčebného plánu.  60800
Individuální tělesná výchova  30
60
400
800
Měkké a mobilizační techniky15
30
250
450
Terapie dle Ludmily Mojžíšové Léčba funkční sterility Vyšetření a terapie pánevního dna60800
Vyšetření a terapie polohového Vertiga60800
Kineziotaping  – Tejpování Cena  nezahrnuje spotřebovaný materiál   1 cm – 2 Kč.15100
Manuální ošetření a individuální cvičení v těhotenství30
60
400
800
Klasická regenerační masáž
Záda + šíje
Záda + horní končetiny
Záda + dolní končetiny
Záda + obličej

30
30
40
30

450
450
600
450
Reflexní masáž Záda Šíje30
15
450
250
Baňkování30450
Dárkové poukazy Univerzální poukaz na vámi zvolený počet a druh terapií  

Platnost ceníku je od 01.03.2022

Poznámka:

Pokud se klient na domluvenou terapii nemůže dostavit, zruší rezervaci v rezervačním systému, nebo to oznámí (telefonicky nebo formou sms) nejpozději 24 hodin před smluvenou terapií. Když se tak nestane, je klient povinen za neuskutečněnou terapii zaplatit plnou cenu.

V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem smluvenou terapii včas budeme očekávat jeho příchod max. 15 minut od dohodnutého času. V případě že klient na terapii dorazí později, čas konce terapie zůstává zachován, klient uhradí plnou částku.

Platnost dárkových poukazů a předplacených částek je půl roku od nákupu, popřípadě do data uvedeného na poukazu.